Vis meny
Visjon

Visjon

Å kjenne Gud, være ekte, se hverandre og vise Han. Det er det vi vil skal prege ungdomsmiljøet og alle som er en del av det!

  |   Av: Karine Skagestad  |   03.03.2015 

Vi ønsker å:

Kjenne Gud og Hans tanker for oss

Nettet er proppfullt av informasjon om kjendiser, som gjør at man kan vite mye om de uten å ha møtt de personlig. Men det er en enorm forskjell på «å kjenne» og «å kjenne til». Gud vil at vi skal kjenne Ham! Ikke bare vite hvem Han er, men virkelig kjenne Ham gjennom en personlig relasjon. Det er når vi kjenner Gud og hans tanker for oss, og lar dette prege oss i hverdagen, at vi ser hvem vi virkelig er og hvem Gud har skapt oss til å være. 

«Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, en eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.» Johannes 17:3

Være ekte og ærlige

Vi vil at ekthet skal prege hele ungdomsarbeidet. Vekk med innpakning og falsk fasade! Det vi gjør skal ikke være et show der vi prøver å gjøre Jesus kul og attraktiv. Jesus er ekte. Og det er først når vi blir møtt av den ekte, levende Jesus, at vi blir forvandlet. Vi kan komme som vi er, både i møte med Gud og hverandre. 

«Så la oss komme fram for Gud med et oppriktig hjerte.» Hebreerne 10:21

Se og elske hverandre

Gud har skapt oss for å leve i fellesskap med Han og hverandre. Vi må se hverandre, og ikke bare oss selv. Menigheten og fellesskapet er ikke bare et sted der hver enkelt skal komme for å fylle egne behov, men det er et sted hvor vi kan tjene hverandre. På den måten kan menigheten bli et hjem for mange – hvor vi står med åpne armer slik Jesus gjorde.

«Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere,» sier Jesus i Johannes 15:12

Vise alle hvem Han er

Gud ha​r skapt alle mennesker, Han elsker alle og ønsker at vi alle skal lære Ham å kjenne. Han ønsker dermed å vise verden hvem Han er gjennom oss, både med handlinger og ord, drevet av Guds kjærlighet og hans Hellige Ånd.

«Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Matteus 28:19-20

 

Dette tror vi kan skje ved å:

- Bli utrustede disipler som igjen gjør disipler

- Ta samfunnsansvar

- Være et ungdomsarbeid for mangfoldet

- Ha fokus på bønn og fellesskap med Gud

Vi ønsker at hver enkelt ungdom i ungdomsarbeidet skal bli en disippel – en etterfølger av Jesus – som igjen disippelgjør andre. Dette trenger ikke å skje kun innenfor menighetens fire vegger, men det kan skje ved vi er der vi er og i det vi gjør i hverdagen, som en disippel av Jesus med fokus på å gi det videre. Gjennom dette kan andre rundt oss også bli frelst. 
 
Vi ønsker å være et ungdomsarbeid med ungdom som ikke er redd for å ta samfunnsansvar, og som sprer Guds rike ut i alle deler av samfunnet. Vi ønsker å være et ungdomsarbeid med ungdom som ikke er redd for å ta samfunnsansvar, og som sprer Guds rike ut i alle deler av samfunnet, enten det er idrett, musikk, politikk eller veldedige formål rettet mot de som trenger ekstra hjelp. Å være et ungdomsarbeid som ikke bare med hodet, men også med hjertet, ønsker alle hjertelig velkommen til menigheten og fellesskapet er viktig. 
 
Som ungdomsarbeid ønsker vi å ha fokus på bønn og fellesskap med Gud, både sammen og hver for oss. Vi tror at mye kan skje dersom vi samles i Jesu navn og har tro for det han kan gjøre både i oss og gjennom oss. Hans kraft gjør det umulige mulig.
 
Hør mer om dette på podcasten fra Ungdomsmøtet 20.02.15 ved å trykke her!

 

 

 

Kontaktinformasjon

Karine Abrahamsen
Ungdomspastor
Tlf: 993 75 718
Send epost


Sindre Rosseland Sørli
Ungdomsarbeider
Tlf: 901 77 197
Send epost


Hanne Reinertsen
Lovsangsleder
Tlf: 936 98 969

 

Ungdomslederne kan også treffes via menighetens sentralbord på nummer 380 23 400 mellom kl. 10.00 og 15.00 på tirsdag - fredag.